Hej!

Medlemskapet i Stockholms Kvinnohistoriska är öppet att ansöka om för:

  • Organisationer som kan bidra till föreningens syfte som är att verka för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas eller synliggörs publikt (det kan exempelvis vara expertis, nätverk, utrymme, tid eller andra typer av resurser). 

  • Organisationer som vill lära sig mer om kvinnohistoria för att kunna använda det på olika sätt i sin verksamhet.  

  • Organisationer som vill ingå i ett aktivt nätverk av kulturaktörer, scener, arkiv och museer som tillsammans med oss och andra medlemsorganisationer vill utforska nya sätt att samarbeta på.

  • Organisationer som tycker att Stockholm ska ha ett innovativt museum som lyfter kvinnohistoria och kvinnors historier runt om i hela staden – och vill vara med och skapa det.

 Välkommen med en intresseanmälan så berättar vi mer!

Kontaktperson *
Kontaktperson