Våra medlemmar lyfter kvinnohistorien tillsammans med oss!

Vår verksamhet bygger på samverkan och delaktighet. Stockholms Kvinnohistoriska är därför en ideell förening vars medlemmar består av en växande skara organisationer: museer, arkiv, akademikerföreningar, historiker och kulturaktörer. Medlemsorganisationerna erbjuder en fantastisk historisk expertis, unika samlingar, lokaler av olika slag och en bred erfarenhet av publika arrangemang. Tillsammans verkar vi för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt.

När vi träffas utforskar vi nya samarbetsformer, kompetensutvecklar oss kring ämnen samt utvecklar och startar roliga projekt ihop där möjlighet finns att bredda både erfarenheter och målgrupper och ge Stockholmarna nya kulturupplevelser.

members.png

Vi strävar efter att organisationer ska få ut följande av sitt medlemskap:

Ökad kunskap om kvinnohistorien och kvinnors historier

☞ Presenteras för möjligheter till intressanta samarbeten med oss och andra medlemmar i föreningen

☞ Träffa en ny målgrupp och nå en bredare publik

☞ Tycka att Stockholms Kvinnohistoriska är ett kul och givande nätverk och sammanhang att ingå i

Vi är medlemmar i dag

Bohm bohm room 

Bohm bohm room är ett interdisciplinärt kommunikations- och produktionskontor inom konst, kultur och samhällsfrågor. De har sedan starten 2008 erbjudit tjänster inom PR, kommunikation, produktion och projektledning, strategisk rådgivning och administration samt innehåll- och konceptutveckling.

Botkyrka konsthall

Botkyrka konsthall erbjuder en plats för samtidskonst och verkar för att vara en del av lokalsamhället och samtidigt som de knyter an till ett större konstfält. Målet är att inspirera alla att närma sig samtidskonsten genom samtal, deltagande och samarbeten. 

Centrum för Näringslivshistoria 

Centrum för Näringslivshistoria är en ideell förening som arbetar för att bevara och berätta om sveriges näringslivshistoria.  De är organiserade som en ideell förening, där medlemmarna är de företag och organisationer som deponerat sitt material hos dem.

Capitol 

Biograf Capitol byggdes 1926 och var då Vasastans största biograf ända till stängningen 1985. 2018 slog portarna till biografen upp igen för att erbjuda besökare en vuxnare filmupplevelse i en stilfull tjugotalsmiljö.

Dramaten 

Kungliga Dramatiska Teatern, mer känt som Dramaten, är Sveriges nationalscen. Teatern har i uppdrag från regeringen att förvalta svensk teaterhistoria samt arbeta för teaterkonstens utveckling. Här spelas allt från klassiker och nyskriven teater till barn- och ungdomsföreställningar.

Fredrika Bremer förbundet 

Fredrika Bremer Förbundet har sedan 1884 arbetat för jämställdhet. Visionen är att jämställdhet skall genomsyra hela samhället i allt från hem till yrkesliv.

Färgfabriken 

Sedan 1995 har Färgfabriken verkat som en plattform för samtida kulturella uttryck med extra fokus på konst, arkitektur och stadsplanering. Genom projekt och utställningar vill verksamheten undersöka och spegla den heterogena och mångkulturella värld vi lever i.

Huset Under Bron 

Trädgården

Trädgården är en utomhusklubb som håller öppet under årets sommarmånader sedan 2003. Förutom dans och musik erbjuder Trädgården ett brett sortiment av kulturupplevelser med allt från konserter till konstutställningar. 

Växthuset

I anslutning till Trädgården hittar du restaurangen Växthuset som sedan 2013 erbjudit en växtbaserad matupplevelse i en miljö full av konst och musik. 

Under Bron

När Trädgården stänger för säsongen öppnar istället Under Bron, en klubb som huserar under Skanstullsbron. Här dansar många stockholmare till dansmusik men klubben erbjuder, likt Trädgården, även en rad olika kulturupplevelser.

Järva folkets park 

Järva folkets park är en folkrörelseorganisation som sedan 1976 har bedrivit kulturverksamhet och föreningsliv på Eggeby gård på Järvafältet. Organisationen verkar för att, genom kultur, bevara sitt kulturarv samtidigt som de är en plattform för framtidens kulturarv.

KAF – Kvinnliga akademikers förening 

KAF, Kvinnliga akademikers förening är en plattform och mötesplats för alla kvinnor med högskoleexamen. Syftet med föreningen är att synliggöra kvinnors prestationer i yrkesliv och samhälle i dagens Sverige, men även utifrån ett historiskt perspektiv. Föreningen arbetar även med generations- och professionsöverskridande nätverk för sina medlemmar.

Kulturhuset Stadsteatern

Hos Kulturhuset Stadsteatern bedrivs sedan 1960 teaterverksamhet som senare har kompletterats med kulturella uttryck inom dans, musik, litteratur, konst, design och film. Syftet med verksamheten är att förvalta och främja samtal och debatt om samtidens alla frågor. 

Moderna Museet

Moderna Museet är en av Europas ledande museer inom modern och samtida konst med en samling på över 130.000 verk. I samlingarna finns exempelvis verk från ikoner som Louise Bourgeois, Niki saint phalle och Hilma af Klint. 

Mossutställningar 

Mossutställningar är en ideell förening, grundad 2004, vars syfte är nyttja stadens tomrum för konstnärlig praktik. Föreningen vill med detta utmana begreppet offentlig konst och vad det innebär.

Mångkulturellt centrum 

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfald reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. På MKC bedrivs utbildning, forskning och bokutgivning och i deras kulturhus välkomnas besökare till utställningar, biblioteket och konstpedagogisk verkstad.

Nordiska museet 

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum med en samling på över 1,5 miljoner föremål. I den stora museibyggnaden på Djurgården i stockholm arbetar man varje dag med att bevara och levandegöra Sveriges kulturella historia från 1500-talet fram till i dag. 

Podium

Kulturföreningen Podium verkar för att inspirera unga kvinnor, icke-binära och transpersoner att ta plats med sitt kreativa uttryck. Detta görs genom att skapa utrymme och plattformar där detta kan äga rum men också via nätverket Upfront Producer Network och kulturtidningen EQUALIZER.

Scenkonstmuseet 

På Scenkonstmuseet bjuds besökarna in bakom kulisserna i musikens, dansens och teaterns värld. Här förvaltas även en stor samling föremål med allt från instrument till kostymer.

Svenska Filminstitutet 

Svenska Filminstitutet grundades 1963 på initiativ av Harry Schein. Sedan dess har de haft en nyckelroll inom svensk film genom sitt finansiella stöd och distribuering av svenska produktioner. De har även i uppdrag att bevara och tillgängliggöra sveriges filmarv, bland annat genom att representera svensk film internationellt. 

Statens historiska museer (SHM)

Hallwylska museet

Tidigare lyxbostad åt det förmögna paret Wilhelmina och Walther von Hallwyl. Efter makarnas död gavs byggnaden på Hamngatan 4 till Svenska staten som 1938 öppnade upp dörrarna för allmänheten genom att göra den tidigare våningen till museum. Hallwylska museet erbjuder en tidsresa till sekelskiftet.

Historiska museet

Historiska museets samling omfattar mer än tio miljoner föremål, de äldsta daterade ända bak till vår äldsta forntid. Förutom att förvalta svenskt kulturarv, genom exempelvis de permanenta utställningarna i sin imponerande museibyggnad, erbjuder Historiska museet föreläsningar, temahelger och tillfälliga utställningar.

Kungliga Myntkabinettet 

Kungliga Myntkabinettet förvaltar svensk penning- och finanshistoria genom att tillgängliggöra och utveckla sin samling av allt från mynt till medaljer. Med en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet är det en självklar plats för svensk historia.

Livrustkammaren

Livrustkammaren har en stor samling dräkter, vapen, vagnar och sadlar som berättar om Sveriges historia. I Stockholms slott ställs en bråkdel av dessa föremål ut för allmänhetens beskådning, allt från Drottning Kristinas kröningsmantel till Sofia Magdalenas bröllopsklänning från 1766.

Skoklostersslott 

Mellan Stockholm och Uppsala finnes ett av Europas främsta barockslott, Skokloster. I slottet finns möjligheten att bland annat utforska det gedigna porträttgalleriet med 600 verk.

Tumba bruksmuseum 

Från början Tumba pappersbruk, grundat av riksbanken 1755, med ändamålet att producera papperssedlar. Runt bruket växte ett samhälle fram där hundratals människor arbetat och levt sina liv. Produktionen har sedan dess förflyttats men kvar finns möjligheten att besöka bruksmuseet för att gå en guidad visning eller prova på hur man tillverkade sedlar förr.

Stiftelsen Filmstadens Kultur 

I Filmstaden i Råsunda har svensk film spelats in från 1920 till 1999, exempelvis med ikoner som Greta Garbo och Ingrid Bergman. Sedan 2002 erbjuds här bland annat guidade visningar, filmvisningar, skol- och kulturverksamhet med ändamålet att förvalta och levandegöra filmstadens arv. 

Stockholms läns museum 

Stockholms läns museum arbetar i hela länet med kulturhistoria, byggnadsvård, slöjd och konst. Genom att visa nya perspektiv och sammanhang för kultur vill museet öka förståelsen för Stockholms läns historia och samtid.

Vi arbetar också nära stadens verksamheter!

Stadsmuseet, Stockholmia – forskning och förlag, Stockholmskällan, Medeltidsmuseet och Stadsarkivet.

09.png

Här hittar du föreningens stadgar. Alla medlemsorganisationer betalar en avgift för att ingå i den ideella föreningen Stockholms Kvinnohistoriska.

Har du frågor och funderingar kring medlemskap, maila info@kvinnohistoriska.se.