Tillgänglighet

Information om invigningslokalen på Hökens gata 11 och dess tillgänglighet

Lokalen är cirka 30 kvm stor och ligger på Hökens gata 11, 116 46 Stockholm, det är även lokalens färdtjänstadress. Gatan har stark lutning. Varje programpunkt har en ungefärlig sluttid i kalendariet. Handikapparkering i närheten. I övrigt är parkeringsmöjligheterna begränsade, därför rekommenderar vi dig som har möjlighet att ta kollektivtrafik, närmaste tunnelbanestation är Slussen. På grund av fasadrenovering av intilliggande fastighet kan framkomligheten på trottoaren vara begränsad. Meddela oss gärna om du planerar att besöka oss med rullstol så att vi kan säkerställa tillgängligheten. Tröskelramp för rullstol finns. I och med det begränsade utrymmet rekommenderar vi dig att lämna eventuell barnvagn hemma. Lokalen är utrustad med hörslinga. Lokalen är inte utrustad med toalett. Är du i behov av teckenspråkstolk, ledsagning eller annan personlig service på plats, har du allergier vi behöver veta om, eller har du synpunkter på vår tillgänglighet? Kontakta oss på info@kvinnohistoriska.se.

Tillgänglighetsarbete

Vi är en ny organisation som arbetar med att ta fram sätt att tillgängliggöra vår verksamhet på bästa sätt. Vi arbetar därför just nu på en tillgänglighetspolicy. Har du synpunkter eller tips? Vi vill gärna höra dom! Maila oss på info@kvinnohistoriska.se