Tillgänglighet

Tillgänglighetsarbete

Vi är en ny organisation som arbetar med att ta fram sätt att tillgängliggöra vår verksamhet på bästa sätt. Vi arbetar därför just nu på en tillgänglighetspolicy. Har du synpunkter eller tips? Vi vill gärna höra dom! Maila oss på info@kvinnohistoriska.se