Back to All Events

Vad är nästa steg? – intersektionellt genusperspektiv på museer och kulturarv

  • 11 Hökens gata Stockholm, Stockholms län, 116 46 Sweden (map)

Vad är nästa steg?

– intersektionellt genusperspektiv på museer och kulturarv

Vad ska vi tänka på och vad kan göras när olika aktörer samarbetar för att skapa ett mer inkluderande kulturarv och ge rum för marginaliserade perspektiv och grupper inom museerna? Under två år har nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen samlat erfarenheter från hela Sverige i möten med forskare, konstnärer, aktivister och kulturarvsprofessionella som arbetar för att utmana och förändra sina verksamheter med hjälp av kritiskt historiebruk och normbrytande arbete. Nätverket bjuder nu in till en workshop för att undersöka de utmaningar och möjligheter de mött och för att tillsammans hitta nästa steg framåt.

Medverkande:

Pia Laskar, forskare, Unstraight Research (SHM) och projektledare för nätverket.
Azmara Nigusse, intendent på Hallwylska museet och koordinator för nätverket. 

Workshopen arrangeras i samarbete med nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen.

Nätverket vill sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning. Det vill också öka intresset för, och kunskapen om, relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv samt att problematisera dessas komplexa samspel i tider av ökad migration. Initiativtagare till nätverket är projektet Unstraight research, Statens historiska museer, The Unstraight Museum, Nationella sekretariatet för genusforskning samt projektet Slöja, regnbågsflagga och manga.

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1-31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet - och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.

Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet här.

Earlier Event: March 26
100 år av jämställdhetsreformer
Later Event: March 26
Låt oss prata ”vit feminism”