Back to All Events

Wilhelmina, Johanna och Ebba – tre generationer kvinnor i en brytningstid

  • 11 Hökens gata Stockholm, Stockholms län, 116 46 Sweden (map)

Wilhelmina, Johanna och Ebba

– tre generationer kvinnor i en brytningstid

Om Hallwylska museets grundare Wilhelmina von Hallwyl, hennes mor Johanna Kempe och äldsta dotter Ebba von Eckermann, som förhöll sig till den framväxande kvinnorörelsen på olika sätt.  Samlande och filantropi var andra områden som förenade och skilde dem åt.

Wilhelmina, Johanna och Ebba von Hallwyl. Foto: Hallwylska museet

Wilhelmina, Johanna och Ebba von Hallwyl.
Foto: Hallwylska museet

Medverkande:

Sofia Nestor är intendent vid Enheten för de Kulturhistoriska samlingarna, Avdelningen för samling och forskning vid Statens historiska museer med samlingsansvar för Livrustkammarens samlingar. Sofia har skrivit om Ebba von Eckermann i publikationen ”Systrarna von Hallwyl” och är delproducent i utställningen ”En kvinnas röst – Ebba von Eckermann i frigörelsens tid”.

Annika Williams är intendent vid Enheten för de Kulturhistoriska samlingarna, Avdelningen för Samling och forskning vid Statens historiska museer. Annika har samlingsansvar för de Hallwylska samlingarna och har varit redaktör för publikationen ”Systrarna von Hallwyl” (2017).

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Hallwylska museet.

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1-31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet - och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.

Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet
här

Earlier Event: March 26
Låt oss prata ”vit feminism”
Later Event: March 27
#metoo – vad gör det om 100 år?