Back to All Events

UD, KTH, Wikimedia Sverige: WikiGap Sthlm

  • KTH Bibbliotek 31 Osquars backe Stockholm, Stockholms län, 114 28 Sweden (map)

UD, KTH, Wikimedia Sverige: WikiGap Sthlm

WikiGap logo.jpg

Den 8 mars anordnar Utrikesdepartementet, KTH och Wikimedia Sverige ett gemensamt WikiGap-event. Syftet? Att öka den kvinnliga representationen på Wikipedia och på så sätt synliggöra framstående kvinnor inom teknik och vetenskap genom historien på internet.

Kom till KTH:s bibliotek på internationella kvinnodagen, lyssna på bland andra Efraim Gomez, chef för Utrikesdepartementets FN-enhet och lektor Nina Wormbs, delta i KTH:s skrivarstugor och hjälp till att göra internet mer jämställt.

Plats: KTH Bibliotek
Tid: Fredag 8 mars kl 13.30–18.30

Invigningen är öppen för alla och sker på engelska i bibliotekshallen med start klockan 14. Läs mer!

Är du intresserad av att deltaga i en skrivarstuga, anmäl dig här.

WikiGap Sthlm 2019 är knutet till ett större projekt som rymmer flera liknande event över hela världen. Mer information: swemfa.se/wikigap