Back to All Events

Trenger Oslo et kvinnehistorisk museum?

Stockholms Kvinnohistoriska ble lansert i mars i år. Dette er et nytt museum, uten egen bygning. Alle medlemmenes arenaer, byen og samfunnet tas i bruk for å synliggjøre kvinners liv og kvinners historie. Et 187 160 000 kvm stort museum, sier de selv. Er dette den nye måten å bygge et museum på? I Norge finnes det allerede et kvinnemuseum, på Kongsvinger, landets eneste museum basert på kvinnehistoriske temaer. Hva er erfaringene derfra siden det åpnet i 1995? Trenger Oslo noe som Stockholms Kvinnohistoriska, og hvordan skal det skapes?

Vi inviterer til debatt om museer og kvinneperspektiver
på Teknisk museum, torsdag 13. juni kl. 18.00. Etter debatten blir det bar og mingling. I panelet sitter Lina Thomsgård, sjef og en av gründerne av Stockholms Kvinnohistoriska og Mona Holm, konservator NMF og museumsleder på det nasjonale Kvinnemuseet i Norge.

Moderator er Linda Marie Rustad, direktør for Kilden, nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning.

Lina Thomsgård har vært PR-manager for Robyn, grunnlegger av Rättviseförmedlingen, kronikør i Aftonbladet, programleder for kulturprogrammet Kobra på SVT og kom 2017 med boken En annan historia om historiske kvinner.

Mona Holm er president i The International Association of Women’s Museums og var en av stifterne av organisasjonen i 2012. Hun har vært engasjert i administrering og utvikling av det norske Museumsnettverket for kvinnehistorie i en rekke år og har medvirket i styrearbeid for Kilden.

Arrangementet er et samarbeid mellom Voksenåsen, Sveriges Ambassade, Norsk Teknisk Museum og Stockholms Kvinnohistoriska med støtte fra Svensk-norska samarbetsfonden og Fritt Ord.

www.kvinnemuseet.no
www.kvinnohistoriska.se
www.kjonnsforskning.no