Back to All Events

Att förvalta ett kulturarv och skapa historia

  • 11 Hökens gata Stockholm, Stockholms län, 116 46 Sweden (map)

Att förvalta ett kulturarv och skapa historia

camera-147680_1280.png

Hur kan den rörliga bildens kulturarv bli mer öppet för mångfald? Hur hanterar vi luckorna i filmhistorien? Berättelserna som aldrig blev, berättelserna som blev men glömdes bort eller försvann. Hur ska man arbeta för att arkiven som byggs upp i dag håller för framtiden? Tillsammans med Bergmanveckan arrangerar vi ett samtal om hur man skapar ett levande filmarv för alla.

Medverkande:

Anna Linder är filmare, curator och grundare av SAQMI -The Swedish Archive for Queer Moving Images, ett arkiv som samlar den queera rörliga bildens historia i Sverige.

Jan Holmberg är filmvetare, författare och vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, som har till syfte att förvalta Ingmar Bergmans arkiv och föra vidare kunskap om Bergman och hans konstnärskap.

Dagmar Brunow är lektor i filmvetenskap och forskar kring arkivets och arkivbildernas roll för vårt kulturella minne. Inom ramen för sitt forskningsprojekt har hon studerat hur olika svenska och internationella arkiv hanterar filmarvet utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Emma Gray Munthe är filmjournalist och konstnärlig ledare för Bergmanveckan.

Bergmanveckan på Fårö är en årlig festival i Ingmar Bergmans anda, med sju dagar fyllda av film, samtal, teater, musik och föreläsningar. Mer info på bergmancenter.se.

Anna Linder Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet

Anna Linder
Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet

Dagmar Brunow

Dagmar Brunow

Jan Holmberg

Jan Holmberg

Emma Gray Munthe

Emma Gray Munthe

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1-31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet - och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.

Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet här.