Back to All Events

Vems historia ställs ut?

Vems historia ställs ut?

– Om representation och perspektiv på museer

Hur arbetar museum med genus och kulturarv? Hur har forskningen inom genus och kulturarv utvecklats? Wera Grahn har studerat museers relation till genusperspektiv sedan 1990-talet. Hon har skrivit både en doktorsavhandling och handböcker om museer och genus som fått stort genomslag i museivärlden. I denna programpunkt samtalar Wera Grahn med Patrik Steorn – chef på Thielska galleriet och ordförande i Genus i Museer.

Medverkande:

Wera Grahn är docent och universitetslektor vid Linköpings universitet, Tema Genus. Tillsammans med Ross Wilson är hon aktuell med boken Gender and heritage: performance, place and politics (2018).

Patrik Steorn är docent i konstvetenskap, chef på Thielska Galleriet och ordförande i föreningen Genus i museer.

Wera Grahn

Wera Grahn

Patrik Steorn

Patrik Steorn

Här hittar du evenemanget på Facebook.

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1-31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet - och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.


Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet här.