Back to All Events

Vi har höjt våra röster – now what?

  • 11 Hökens gata Stockholm, Stockholms län, 116 46 Sweden (map)

Vi har höjt våra röster – now what?

– Ett samtal om (o)jämställdhet och segregation

Kvinnors rösträtt firar 100 år, men mycket återstår innan alla kvinnor och tjejer har lika stora möjligheter att påverka samhället och forma sina egna liv. Risken för ekonomisk utsatthet, trångboddhet, dålig hälsa och hot och våld är hög för många utrikesfödda kvinnor och tjejer i Sverige. De dåliga levnadsvillkoren vittnar om en ojämställd och ojämlik fördelning av samhällets resurser. Fördomar från omgivningen, otrygga rum och hedersrelaterat våld och förtryck förstärks av segregationen och begränsar många tjejers liv.

Välkommen till ett samtal om segregation och jämställdhet med fokus på utrikesfödda tjejers makt och inflytande idag. Vilka insatser behövs för att öka utrikesfödda tjejers makt?

Vilka jämställdhetssatsningar vill vi se för att motverka segregation? Tillsammans med organisationer som arbetar för jämställdhet, antirasism och ungas rättigheter ställer vi krav och frågor till ordföranden i ungdomsförbunden SSU och LUF. Samtalet inleds med att Sveriges Kvinnolobby presenterar sin rapport om segregation ur ett jämställdhetsperspektiv.

Medverkande

Sara Lehman är föreståndare vid TRIS, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS arbetar med förebyggande samt akuta insatser för individer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Vlora Makolli är juriststuderande samt verksamhetsutvecklare på Tjejer i Förening. Hon har jobbat mycket med ungas inkludering och jämställdhet i Malmö, bland annat jämställd stadsutveckling. Vlora är Sveriges ungdomsdelegat i FN för hållbarhetsfrågor, via LSU.

Clara Berglund är generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, som är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Arbetet är partipolitiskt obundet och målet är ett jämställt samhälle och att kvinnor ska uppnå fulla mänskliga rättigheter i alla frågor.

Philip Botström är förbundsordförande i SSU – Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund.

Joar Forssell är förbundsordförande i LUF – Liberala ungdomsförbundet.

Samtalet arrangeras i samarbete med Sveriges Kvinnolobby.
Här hittar ni evenemanget på Facebook.

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1-31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet - och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.

Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet
här.