Back to All Events

Kvinnliga landskapsarkitekter

Kvinnliga landskapsarkitekter

Catharina Nolin Foto: Privat

Catharina Nolin
Foto: Privat

Hur såg kvinnliga landskapsarkitekters möjligheter att etablera sig ut under början av 1900-talet?

I samarbete mellan Stockholms läns museum och Stockholms Kvinnohistoriska föreläser Catharina Nolin, professor inom kultur och estetik, om kvinnliga landskapsarkitekter under invigningsmånaden på Stockholms Kvinnohistoriska.


Medverkande:

Catharina Nolin, professor i konstvetenskap på Stockholms universitet, har under decennier fokuserat och forskat på trädgårdshistoria och landskapsarkitektur. Hon har bland annat gett ut ”I museets dolda vrår - om kvinnliga landskapsarkitekter betraktade genom Arkitektur- och designcentrums samlingar”. Här har hon tittat på kvinnornas möjligheter att under 1900-talet etablera sig som landskapsarkitekter och vilka vägar kvinnorna tog för att nå legitimering.

Här hittar du evenemanget på Facebook.

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1–31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet – och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.


Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet här.