Back to All Events

Konsten att försörja sig

  • 11 Hökens gata Stockholm, Stockholms län, 116 46 Sweden (map)

Konsten att försörja sig

– Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750

Sofia Lings bok Konsten att försörja sig (Stockholmia förlag, 2016) är ett resultat av flera års forskning med särskilt fokus på kvinnors arbetsrelaterade klagomål och besvär till olika makthavare. Trots att kvinnor och män inte hade samma formella rättigheter att driva näring och idka handel präglas den tidigmoderna huvudstaden av hustrur som säljer bröd och frukt, fisk och kött från korg och bod, mäklar kläder, bränner brännvin, håller krog – och argumenterar kraftfullt för sin rätt att försörja sig och sina familjer.

Sofia Ling

Sofia Ling

Medverkande

Sofia Ling är docent i historia vid Uppsala universitet.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Stockholmia – forskning och förlag.

Här hittar du evenemanget på Facebook.

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1-31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet - och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.

Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet här.