Så invigde vi Stockholms Kvinnohistoriska!

Det är omöjligt att rymma halva mänsklighetens historia inom fyra väggar. Därför ska vårt museum genomsyra hela staden.

Det är precis lika omöjligt att lansera ett nytt kvinnohistoriskt museum på en dag. Därför invigde vi vårt 187 160 000 kvadratmeter stora museum under en hel månad – i 64 programpunkter!

I mars 2019 firade vi öppningen av Stockholms Kvinnohistoriska genom att ta över en liten publik lokal på Hökens Gata vid Mosebacke där vi varje dag höll öppet för att kunna presentera oss för Stockholmarna. Där presenterades också större delen av invigningsmånadens programpunkter som vi arrangerade tillsammans med våra medlemsorganisationer och inbjudna aktörer, men några föreläsningar och samtal fick så många besökare att vi behövde flytta ut!

Under invigningen ville vi erbjuda ett så rikt och brokigt program som möjligt för att visa på bredden inom fältet och väcka mersmak. Månaden blev även en unik möjlighet för oss att testa format och skaffa lärdomar inför vårt kommande arbete runt om i staden. Vi bjöd på föreläsningar och forskarsamtal, workshops och konstverk, programpunkter för barn och unga, boksamtal, poddinspelningar, livemusik och en liten och behändig museishop. Tillsammans med våra medlemsorganisationer presenterade vi varje dag “Dagens kvinnosak” – utvalda kvinnohistoriska föremål ur museisamlingar och arkiv. I lokalen visades också verken Kvinnor i Kamp av Petra Bauer och Genom mig av Makda Embaie.

19.png

Ta del av samtalen

Stockholms Kvinnohistoriska är ett museum dedikerat till kvinnohistoria, som ska verka för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt. En del i det arbetet är att titta på hur kvinnohistoria på bästa sätt kan sparas och hittas i arkiv och samlingar framöver, samt göras tillgänglig för så många som möjligt.

Vi vill också följa och spara samtalen som pågår i dag kring kvinnofrågor – så att de finns bevarade i framtiden och kan bli en del av berättelsen om vår tid. Genom olika konstellationer av gäster fångas en bredd av perspektiv upp. Här är några av programpunkterna som dokumenterades för vårt arkiv under invigningsmånaden. En månad där vi testade flera olika samtalsformat och teman varje dag.


Vart är vi på väg? – ett samtal om feminism.

Välkommen att lyssna till ett samtal mellan Alice Bah Kuhnke, Amie Bramme Sey och Nina Åkestam där de ställer frågor till varandra om feminismens möjligheter och utmaningar – i dag och i framtiden.

Samtalet skedde måndagen 11 mars 2019 under Stockholms Kvinnohistoriskas invigningsmånad.


Tillgänglighet – vad är det?

Hur funkar museers utställningsmiljö, vems historia berättas och vilka ord används? Projektledaren och etnologen Diana Chafik ger tio tips på hur museer kan arbeta mer inkluderande och tillgängligt. 

Föreläsningen gavs måndagen 18 mars 2019 under Stockholms Kvinnohistoriskas invigningsmånad.


Låt oss prata ”vit feminism” – ett samtal om eurocentrism inom den feministiska rörelsen

Välkommen att lyssna till "Låt oss prata 'vit feminism'” – ett samtal mellan Arazo Arif, Fanna Ndow Norrby och Parasto Backman om eurocentrism inom den feministiska rörelsen.

Samtalet skedde måndagen 26 mars 2019 under Stockholms Kvinnohistoriskas invigningsmånad.


DIG IT! VARFÖR GRÄVER KONSTNÄRER I ARKIV OCH SAMLINGAR?

I detta samtal möter vi Petra Bauer och Kristina Lindström som båda undersökt och arbetat med arkivmaterial. I sina verk lyfter de andra perspektiv på kvinnornas historia och som kan bidrar till alternativ historieskrivning.

Samtalet skedde den 6 mars 2019 under Stockholms Kvinnohistoriskas invigningsmånad.


LITE KVINNOHAT OCH MOTSTÅNDSKAMP TILL SOPPAN?

Gunilla Thorgren och Ebba Witt-Brattström möts i ett samtal om hur kvinnobilden formats genom idéhistorien och om ansvaret att förvalta ett rikt kvinnoarv. Stockholms Kvinnohistoriska bjöd på soppa.

Samtalet skedde den 5 mars 2019 under Stockholms Kvinnohistoriskas invigningsmånad.


Alla programpunkter under invigningen